top of page

 

 

Vierogenprincipe

Op de dagopvang (0-4 jaar) is het wettelijk verplicht het vierogen-principe toe te passen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. Vanuit de wet wordt geëist dat de opvang zodanig wordt georganiseerd dat een pm’er, pm’er in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen het kinderdagverblijf gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.

 

De dagopvang op onze locatie is zo georganiseerd dat er altijd twee volwassen ogen of twee oren mee kunnen kijken en/of luisteren als we met de kinderen bezig zijn. Ons hoekpand is voorzien van grote raampartijen vanaf de straatzijde, de Coconnetjes en Rupsjes hebben dus veel inkijk vanuit de straat. De vroege dienst start altijd met de manager (Dennis of Danielle) en er wordt met twee pm’ers afgesloten. Het schema van de managers is opgenomen in het rooster. Op de slaapkamer gebruiken we een babyfoon waarvan de ontvanger op de groep staat. De verschoonhoek hebben we geplaatst in de groep waardoor de verschonende pm’er zicht heeft op de groep en vice versa. De deur tussen verticale groepen is van glas en bied inkijk. Tevens hebben we veel flexibele contracten, op verschillende tijden kunnen ouders de groepen opkomen. Ook de manager en de leidinggevenden kunnen onverwacht de groep binnenlopen

bottom of page