Vierogenprincipe

Om de veiligheid van kinderen, maar ook de kwaliteit van opvang te garanderen is het van belang dat pedagogisch medewerkers zo min mogelijk voorspelbaar lang met een kind alleen zijn. Om dit te voorkomen heeft de commissie Gunning de term ’vierogenprincipe’ geïntroduceerd. In onze dagelijkse praktijk werken wij al lange tijd met dit principe. Bijvoorbeeld door met verschillende groepen kinderen gezamenlijk de dag te starten of te eindigen en groepen samen te voegen als kinderen slapen of pedagogisch medewerkers pauzeren. In het rapport van de commissie Gunning wordt gesproken over het creëren van een cultuur waarin het geven van positieve maar ook negatieve feedback normaal is. Wij vinden het bij Molukkertjes dan ook belangrijk om de pedagogisch medewerkers te stimuleren om elkaar aan te spreken op gedrag en pedagogisch handelen.