top of page

Onze groepen

 

 

Verticale groepen: Coconnetjes en rupsjes (3 maanden tot 4 jaar) 
 

Op deze groepen worden kinderen in de leeftijd van 0 jaar (vanaf 3 maanden) tot 4 jaar opgevangen. Daarbij streven we naar een evenwichtige verdeling tussen groot en klein. Wanneer een kind de leeftijd van 3,5 jaar bereikt, kan de ouder in overleg met de leidinggevende besluiten of het kind mee mag lopen op de BSO ter voorbereiding op de basisschool. 

 

De dagindeling en de activiteiten zijn door de verschillende leeftijden sterk afhankelijk van de behoeften van het individuele kind. Het leuke bij deze groep is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en ontdekkingen doen. De oudere kinderen helpen bijvoorbeeld bij het geven van de fles of het naar bed brengen van de kleintjes. Samen spelen en samen ontdekken geeft de verticale groep een eigen sfeer.

De buiteschoolse opvang: Vlinders ( 4 jaar tot 12 jaar )
 

De buitenschoolse opvang biedt het schoolgaand kind naast een gezellige en vertrouwde opvangplek ook gelegenheid om zijn of haar vrije tijd in te vullen met zowel vrij spel als uitdagende activiteiten. Omdat de buitenschoolse opvang vrije tijd is, zijn de kinderen vrij in het maken van hun eigen keuze binnen het activiteitenaanbod of de vrije invulling van hun tijd. De pedagogisch werkers begeleiden kinderen daarbij en bieden aandacht en structuur. Kindercentrum Molukkertjes ziet het kind als een individu met persoonlijke wensen, behoeften en karaktereigenschappen zijn. Kortom een leuke plek met een leuke sfeer om in door te brengen!

bottom of page