Onze groepen

 

 

Verticale groep: Coconnetjes (3 maanden tot 4 jaar) 
 

Op deze groepen worden kinderen in de leeftijd van 0 jaar (vanaf 3 maanden) tot 4 jaar opgevangen. Daarbij streven we naar een evenwichtige verdeling tussen groot en klein. Wanneer een kind de leeftijd van 3,5 jaar bereikt, kan de ouder in overleg met de leidinggevende besluiten of het kind mee mag lopen op de BSO ter voorbereiding op de basisschool. 

 

De dagindeling en de activiteiten zijn door de verschillende leeftijden sterk afhankelijk van de behoeften van het individuele kind. Het leuke bij deze groep is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en ontdekkingen doen. De oudere kinderen helpen bijvoorbeeld bij het geven van de fles of het naar bed brengen van de kleintjes. Samen spelen en samen ontdekken geeft de verticale groep een eigen sfeer.

Peutergroep: Rupsjes ( 2 jaar tot 4 jaar)

De peutergroep is toe aan meer uitdaging, de activiteiten die worden uitgevoerd met de kinderen zijn dan ook deels gericht op uitdagende peuterplus activiteiten. Deze activiteiten zijn gehaald uit VVE-methodes, deze methodes dienen als handvat om de kinderen voor te bereiden op de basisschool. We leren de kinderen bijvoorbeeld de dagen van de week, tot tien tellen, het alfabet etc. Daarnaast leren de kinderen in deze groep ook van vrij spel. Spelenderwijs ontwikkelen draagt bij aan de groei van elk kind. Het balans tussen vrij spel en spelenderwijs ontwikkelen maakt dat de kinderen in de peutergroep voldoende wordt geprikkeld. 

De buiteschoolse opvang: Vlinders ( 4 jaar tot 12 jaar )
 

De buitenschoolse opvang biedt het schoolgaand kind naast een gezellige en vertrouwde opvangplek ook gelegenheid om zijn of haar vrije tijd in te vullen met zowel vrij spel als uitdagende activiteiten. Omdat de buitenschoolse opvang vrije tijd is, zijn de kinderen vrij in het maken van hun eigen keuze binnen het activiteitenaanbod of de vrije invulling van hun tijd. De pedagogisch werkers begeleiden kinderen daarbij en bieden aandacht en structuur. Kindercentrum Molukkertjes ziet het kind als een individu met persoonlijke wensen, behoeften en karaktereigenschappen zijn. Kortom een leuke plek met een leuke sfeer om in door te brengen!