top of page

Meldcode

Kindermishandeling komt, jammer genoeg, overal voor. Een kindercentrum is bij uitstek een plaats waar (het vermoeden van) kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Binnen kindercentrum Molukkertjes werken wij met de verplichte Meldcode die in de zin der wet is gesteld. Zo hebben we een stappenplan die wij hanteren indien wij een vermoeden hebben of als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

bottom of page