top of page

Ouderbetrokkenheid 

 

Kindercentrum Molukkertjes hecht veel belang aan het contact met ouders en aan hun inbreng. Dit vindt op verschillende manieren plaats:

Overdracht

 

Bij het brengen en/of halen wisselt u informatie uit met de medewerkers. U kunt trouwens altijd een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek over uw kind.

Klanttevredenheid

 

Op verschillende manieren meten wij de tevredenheid van onze klanten, onder andere via ons klanttevredenheidsonderzoek. Ook nemen wij signalen en klachten van klanten altijd serieus. Deze helpen ons om de kwaliteit van onze opvang verder te verbeteren.

Ouderparticipatie

 

U kunt op verschillende manieren actief betrokken zijn bij Kindercentrum Molukkertjes. U kunt lid worden van de oudercommissie. Ook bent u altijd welkom om eens een ochtend of middag mee te draaien op de groep van uw kind.

Oudergesprek/ ouderavonden

 

Eén keer per jaar nodigen wij u uit voor een oudergesprek, waarin we bespreken hoe uw kind zich voelt bij ons en hoe het zich ontwikkelt. Daarnaast organiseert het kindercentrum een ouderavond over een interessant onderwerp wat betrekking heeft op de kinderopvang.

Nieuwsbrief

 

Regelmatig krijgt u een nieuwsbrief (schriftelijk en/ of digitaal) met specifieke informatie over het kindercentrum. In de nieuwsbrief wordt o.a. teruggeblikt op de afgelopen tijd en vooruitgekeken naar de komende thema’s en activiteiten, er wordt een pedagogisch onderwerp behandeld, de eventuele wisselingen in het team worden vermeld en de oudercommissie doet verslag.Op deze website vindt u in de rubriek actueel het laatste nieuws vanuit onze organisatie en leuke verslagen van activiteiten. 

Meer weten?

 

Komt u gerust langs voor een informatieboekje!.

bottom of page