top of page

Veiligheid en gezondheid

 

Wij bieden de kinderen een veilige omgeving om in op te groeien; zowel emotioneel als fysiek. Bij Kindercentrum Molukkertjes wordt veiligheid als één van de belangrijkste uitgangspunten beschouwd voor professionele kinderopvang. Hierdoor wordt de veiligheid van de opvang telkens onder de aandacht gebracht bij de medewerkers van Molukkertjes. Dit bewerkstelligen wij door iedere dag stil te staan en na te gaan of de veiligheid van de kinderen voldoende is gewaarborgd. Veiligheid is goed controleerbaar, omdat het hier gaat om feitelijkheden. Is de inventaris in goede staat van onderhoud, is het speelgoed niet kapot etc. Om de kwaliteit in de kinderopvang te bevorderen is het kindercentrum in de zin der wet verplicht jaarlijks een risicoanalyse veiligheid en gezondheid uit te voeren. Op basis van de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen om de veiligheids- en gezondheidsrisico´s te verkleinen. Naar aanleiding van het plan van aanpak worden er protocollen en werkinstructies opgesteld.

bottom of page