top of page

Privacy

 

Bij het inschrijven bij Kindercentrum Molukkertjes, vragen wij veel gegevens van u op. Deze gegevens hebben wij nodig om met u in contact te treden en om de overeenkomst op te kunnen maken. De Wet Kinderopvang schrijft ons voor welke gegevens wij allemaal op de overeenkomst moeten vermelden. Wij hanteren een privacyreglement waarin is opgenomen wat wij doen met uw gegevens. Omdat het om de opvang van uw kind gaat hebben wij nogal veel gegevens nodig om een plaatsing te kunnen realiseren. Wij vragen onder andere alle mogelijke telefoonnummers waar u te bereiken bent. Als de inschrijving tot een plaatsing komt krijgt u een intake gesprek. Tijdens dit intakegesprek vragen wij u om nog veel meer aanvullende gegevens zoals de naam van u huisarts, uw polisnummer van de verzekering, de inentingsgegevens van uw kind(eren), gegevens van eventuele andere contact personen en diverse gegevens over uw kind over voeding, slaapgedrag en allergieën.

Al deze gegevens worden opgeslagen in het 'kinddossier. Het is belangrijk dat dit dossier up-to-date blijft zodat wij steeds over de meest recente gegevens beschikken. Een deel van de gegeven wordt in onze computers opgeslagen. Deze gegevens staan op een beveiligde server en zijn niet voor derden inzichtelijk. Alleen de medewerkers op kantoor kunnen deze gegevens inzien. De gegevens die wij digitaal opslaan bestaan uit NAW gegevens van ouder en kind. Burgerservicenummer van ouder en kind, financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer, relevante telefoonnummers en e-mailadressen. Daarnaast zijn er gegeven opgeslagen over de planning van uw kind en de hieraan gekoppelde factuurinformatie. De archiefgegevens met het volledige kinddossier wordt 10 jaar bewaard. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hierop zijn twee uitzonderingen.

De belastingdienst is bevoegd om gegevens over de plaatsing van uw kind bij ons op te vragen. Wij zijn bij wet verplicht om deze gegevens te verstrekken. De belastingdienst heeft bij deze informatie uw Burgerservicenummer en het Burgerservicenummer van uw kind nodig. Op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zijn wij bevoegd om deze gegevens op te vragen en op te slaan.

bottom of page