Wenbeleid

Als een kind nieuw geplaatst is binnen het kindercentrum vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Een paar weken voor de plaatsingsdatum nemen we contact op met de ouder(s) om afspraken te maken over het wennen. Vóór de plaatsingsdatum kunnen ouders op kosten van Molukkertjes hun kind maximaal één week laten wennen op het kinderdagverblijf. Bij de buitenschoolse opvang zijn dat maximaal twee dagdelen. Als het kind niet in die week kan wennen dat het uiteindelijk naar het kindercentrum komt, kan het wennen mogelijk op andere dagen of week plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bespreken we de dagelijkse gang van zaken op binnen het kindercentrum en wordt er informatie uitgewisseld tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerker. De gegevens van het kind worden gecontroleerd en er worden afspraken vastgelegd wat o.a. het wennen betreft.Voor het wennen op het kinderdagverblijf is één week meestal voldoende. Het wennen op de buitenschoolse opvang voldoet meestal met twee dagdelen. Het wennen is afhankelijk en hangt sterk af van hoe een kind zich hierin profileert.