top of page

Wenbeleid

Als een kind nieuw geplaatst is binnen het kindercentrum vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Een paar weken voor de plaatsingsdatum nemen we contact op met de ouder(s) om afspraken te maken over het wennen. Vóór de plaatsingsdatum kunnen ouders op kosten van Molukkertjes hun kind twee dagdelen laten wennen op het kinderdagverblijf. Ditzelfde geldt Bij de buitenschoolse opvang. Als het kind niet kan wennen dat het uiteindelijk naar het kindercentrum komt, kan het wennen mogelijk op andere dagen of week plaatsvinden. Tijdens dit gesprek bespreken we de dagelijkse gang van zaken op binnen het kindercentrum en wordt er informatie uitgewisseld tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerker. De gegevens van het kind worden gecontroleerd en er worden afspraken vastgelegd wat o.a. het wennen betreft.  Het wennen is afhankelijk en hangt sterk af van hoe een kind zich hierin profileert.

bottom of page