top of page

Kwaliteit

 

Onder goede kinderopvang verstaan wij een plek waar uw kind zich thuis voelt. In het ideale kindercentrum werken voldoende vaste pedagogisch medewerkers die uw kind liefdevol opvangen en met behulp van activiteiten uitdagen zichzelf te ontplooien. Het is er hygiënisch, veilig en bovendien is de sfeer er goed. Bij kindercentrum Molukkertjes komt dit tot uiting in de inrichting, uitdagend speelgoed, liefdevolle professionele pedagogisch medewerkers, onderhoud van het pand en bereiding en zorg voor het eten. Daarom blijft ons streven optimaal te voldoen aan alle gestelde regels en normen. Dit mede met het oog op de rust die er op deze manier bij u als ouders ontstaat. De wetenschap dat uw kind in een veilige omgeving de dag doorbrengt geeft een goed gevoel. Kindercentrum Molukkertjes stelt zich als hoofddoel om kwalitatief en professionele kinderopvang aan te bieden aan werkende en studerende ouders. Het kindercentrum (zowel bso als kdv) is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

bottom of page