top of page

Planning en plaatsing

 

Als u geïnteresseerd bent in opvang bij Kindercentrum Molukkertjes , kunt u online een aanmeldingsformulier aanvragen.

U dient de inschrijving compleet terug te zenden aan ons postadres.De inschrijving wordt in behandeling genomen en er wordt dan telefonisch een afspraak met u ingepland.

 

De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Soms echter is er een plaats beschikbaar voor een kind in een bepaalde leeftijdscategorie. Dan kan afgeweken worden van de volgorde van de wachtlijst. Daarnaast wordt er in bepaalde situaties voorrang verleend:

broertjes en zusjes hebben voorrang op een nieuwe aanvraagverzoek tot uitbreiding van dagen, heeft voorrang op een nieuwe aanvraagverzoek tot wisseling van dagen, heeft voorrang op een nieuwe aanvraagBeschikbare plaatsen.

 

Zodra er een plaats beschikbaar is op één van de groepen, wordt op basis van de volgorde van aanmelding de wachtlijst behandeld. Ook als de beschikbare dagen niet (volledig) overeenkomen met de op het aanmeldingsformulier ingevulde startdatum en dagen, wordt de ouder een aanbod gedaan. Op bepaalde dagen kunnen wij vaak snel een plaats op de gewenste ingangsdatum en dagencombinatie aanbieden. Op andere dagen hangt dit af van uw flexibiliteit in dagen.

bottom of page