top of page

LRKP nummer Molukkertjes

 

 

Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd is en dus geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

 

Indien u gebruikt maakt van Kinderopvangtoeslag dient u het LRKP nummer door te geven :

 

LRKP nummer KDV 150771198

 

LRKP nummer BSO 134464096 

 

bottom of page